dzielnicewroclawia.pl

Blog dotyczący Wrocławia, hobby i lifestylu

Społeczeństwo

Defenestracja wrocławska – przegląd wydarzeń z 1418 roku

Defenestracja wrocławska – przegląd wydarzeń z 1418 roku

Defenestracja Wrocławska – to wydarzenie, które rozegrało się we Wrocławiu 18 lipca 1418 roku. Jest to jedno z przełomowych wydarzeń w historii. Utrwalona w tradycji defenestrację wrocławską można uznać za pierwszy moment w konflikcie trzydziestoletnim między zwolennikami Protestantyzmu a zwolennikami Katolicyzmu. W niniejszej pracy zostaną przedstawione powody, jakie doprowadziły do defenestracji wrocławskiej, a także skutki tego wydarzenia.

Defenestracja Wrocławska – Co to jest?

Defenestracja Wrocławska była serią wydarzeń i zamieszek, które miały miejsce we Wrocławiu między 18 a 22 lipca 1418 r. Termin defenestracja odnosi się do aktu wyrzucenia kogoś przez okno. Zamieszki były wynikiem napięć społeczno-politycznych, które można przypisać kilku złożonym przyczynom. Defenestracja przypomina defenestrację praską z 1419 i 1618 r., które były prekursorami wojen husyckich i wojny trzydziestoletniej.

Wydarzenia z 1418 roku – Przegląd

Rok 1418 wprowadził w życie wydarzenia, które miały kluczowe znaczenie dla współczesnej historii. Defenestracja Wrocławska, jak przypomniana jest powszechnie część z nich, doprowadziła do zaczątku trzydziestoletniej wojny w Europie. Jak do tego doszło?

Odpowiedź leży w kilku elementarnych konfliktach, które sparaliżowały wtedy Czechy. Te konflikty były między mniejszościami religijnymi, które doprowadziły do podziałów zarówno kraju, jak i jego ludności. W sierpniu 1618 roku, w wybuchu protestu przeciw stanowionej cenzurze religijnej, czteropostaciowa grupa protestujących wywróciła przedstawicieli obozu katolickiego z okien pałacu biskupiego we Wrocławiu. Ten incydent stał się inspiracją do tego okrutnego, trzydziestoletniego konfliktu.

Na pamiątkę Defenstracji Wrocławskiej w wielu pozostałych budynkach, m.in. bibliotekach, szkołach i muzeach, funkcjonują tablice informacyjne. Przypominają one o surowych rządach katolików i ich wpływie na położenie Europy w tamtym okresie.

Kontekst historyczny – Jak do tego doszło?

Defenestracja Wrocławska, jak każde wydarzenie historyczne, ma swój kontekst historyczny. W 1618 roku Czechy były częścią państwa Habsburgów, którzy tworzyli jeden z najsilniejszych i najbogatszych obrządków w Europie. Dynastia Habsburgów skutecznie naciskała, aby utrzymać jedność państwa, by powstrzymać rozprzężenie.

 • Z jednej strony, czescy protestanci chcieli uniezależnić swój obrządek Kościoła od wpływu państwa.
 • Z drugiej strony, mieszkańcy Wrocławia i jego okolic chcieli wykorzystać sprawę do swojej korzyści. Pragnęli sięgnąć po bufor bezpieczeństwa, aby zredukować oddziaływania Habsburgów w rejonie.

W tym celu powstały we Wrocławiu ruchy protestanckie, które podniosły jedno ze strategicznych tematów dyskusji, było to odtworzenie kościelnego stanu wolnego w boju przeciwko państwu. W rezultacie, w 1618 doszło do defenstacji wrocławskiej, gdzie dwa okna Ratuše Praskiej (magistratu) stały się placem przemocy i symbolu niezgody.

Skutki Defenestracji – Co się wtedy wydarzyło?

Defenestracja Wrocławska, która miała miejsce w 1618 roku, wywołała wiele zmian i zjawisk w owej epoce. Na skutek tego wydarzenia pojawiły się bardzo znaczące zmiany polityczne i kulturowe. Przede wszystkim outnumber Defenestracji Wrocławskiej była najważniejszym powodem rozpoczęcia największego i najbardziej krwawego konfliktu w historii Europy – Wojny Trzydziestoletniej. Innymi skutkami owego wydarzenia były:

 • rozpoczęcie działalności religijnej wśród protestantów oraz dyskusje dotyczące wzmocnienia ich pozycji w ramach politycznych;
 • pogorszenie relacji miedzy katolikami a protestantami;
 • pojawienie się nowych sojuszy religijnych;
 • stwarzenie sprzyjających warunków do rozwoju zarówno gospodarki, jak i handlu;
 • zmiany w sposobie w jaki wynoszone były decyzje polityczne.

Defenestracja Wrocławska niewątpliwie okazała się ważnym wydarzeniem w historii i miała poważne konsekwencje dla życia społeczności tego regionu.

Zakończenie – Jak zakończyła się historia?

Defenestracja Wrocławska – przegląd wydarzeń z 1618 roku

Defenestracja Wrocławska kończy swój bieg dramatycznym, lecz jednoznacznym wyrokiem wydanym w roku 1621 przez zjazd wrocławski. Postanowienie głosiło wygnanie wszystkich uczestników rebelii z Podstolicznego Królestwa, pozbawiając ich tym samym szlachectwa, majątku i dóbr. Najbardziej poszkodowanym okazał się Jan Rożen, który został skazany na banicję. Kolejne wyroki to:

 • Adam Archanowic – banicja na 8 lat, pozbawienie szlachectwa i łączonego z nim majątku
 • Kaspar Wolf – siedem lat bana
 • Jakub Rabroń – pięć lat bana
 • Norbert Weicczel, Paweł Woźnicki, Andrzej Strzelczyk, Piotr Dzierżon oraz Jan of Pilszno – taxacją majątku

Istotnym zakończeniem dramatu okazało się przyjęcie postulatów rebelii przez Konkordat Meißner – onegrany przez Radę Główną i Zjazd Wrocławski. Do ustaleń, przywrócono wolność religijną w stolicy, przywrócono duchowieństwu jud­aizmu i protestantyzmu możliwość czynienia oficjalnych rezygnacji ze stanu duchownego, a także wprowadzono pomoc religijną dla ubogich wiernych oraz zmalżawiających zasady zaciągania długów kościelnych. Mimo że trudno mówić o szczęśliwym końcu Defenestracji Wrocławskiej, tak jak w sztuce scenicznej, nie wszyscy bohaterowie muszą zginąć.

Defenestracja Wrocławska – FAQ

Jaka była przyczyna defenestracji wrocławskiej?

Defenestracja Wrocławska była wydarzeniem, które spowodowało wybuch wojny trzydziestoletniej w Europie. Przyczyną był konflikt między protestantami, a katolikami w Czechach w XVI wieku. Zwolennicy protestantyzmu obawiali się, że nowy katolicki król Habsburgów, Ferdynand II, ograniczy ich wolność religijną i chcieli go obalić. W efekcie, w 1618 roku, mieszkańcy Pragi wyrzucili z okna ratusza dwóch wysłanników Ferdynanda, co stało się symbolem wybuchu wojny trzydziestoletniej.

Jakie skutki wywołała defenestracja wrocławska?

Defenestracja Wrocławska doprowadziła do ogłoszenia wojny między cesarstwem Habsburgów i Szwecją. Dalsze skutki tego zdarzenia to masowe bitwy, w których zginęły tysiące ludzi oraz zakończenie wojny, w której Szwecja uzyskała wiele terytoriów. Taka sytuacja zmieniła mapę Europy, a także doprowadziła do powstania nowych państw.

Jakie były konsekwencje dla Wrocławia bezpośrednio po defenestracji wrocławskiej?

Wydarzenie to spowodowało wojnę trzydziestoletnią, która miała ogromny wpływ na historię miasta i całego regionu. W wyniku wojny miasto ucierpiało, m.in. w wielu budynkach i kościołach nastąpiło zniszczenie, a populacja została znacznie zmniejszona. W końcu Wrocław został przyłączony do Prus, co zmieniło znacznie jego los i kształtowało jego przyszłość.

Udostępnij